Frikar

Poetry, Gay & Lesbian

By Tarald Stein

Publisher : Tiden

ABOUT Tarald Stein

Tarald Stein
Norwegian transman, b. 1977, published author of two books of poetry in Norwegian. Is now working towards publishing an english translation.

BUY ONLINE

Description

Tarald Stein (f. 1977) debuterte i 2008 med diktsamlinga Framandkar, og med den blei han den første i Noreg til å nytte erfaringa som transkjønna i eit skjønnlitterært verk.

Frikar (2010) er den andre diktsamlinga hans, og byggjer på debutboka.

Hadle Oftedal Andersen skriver om Frikar i Klassekampen 10.04.2010:

"Tarald Stein opnar dører, men er først og fremst eit stort poetisk talent
Nokre er så heldige at det ikkje kjem ei einaste formulering ut av dei som ikkje er boren oppe av ein tydeleg, og samstundes naturleg diksjon. Tarald Stein er ein slik forfattar. Alle dikta sit, rett og slett. Kvart einaste eitt av dei 61 korte dikta i «Frikar» er som eit lite smykke av presist handverk og kontrollert utbygging av det poetiske resonnementet."


Sindre Ekrheim skriver om Frikar i Bergens Tidende 29.03.2010:

"Kjønnsskifte som språkleg og poetisk ressurs
I «Framandkar» (2008) tematiserte Tarald Stein det transseksuelle tilveret. Hans andre diktbok, «Frikar», er eit framhald av den kjønnsvekslande skrifta. Dette er ein type kroppsmodernisme som fokuserer på kroppserfaringa og erkjenninga, men først av alt problematiserer dikta kjønnskroppen. (…) Det krysseksuelle feltet synest å levere eit rikt stoff. Det er krevjande å meddele fordi språkstrukturane våre, grammatikken, er låst i kjønna kategoriar. Dikta eig tydeleg kvaliteten til ei poetisk undersøking, her er ei varsam språkleg forming."

Linda Kaspersen skriver om Frikar i Nordlys 13.04.2010:

"Med Framandkar og Frikar har Stein lagt anslaget til det som har potensial til å bli et spennende forfatterskap, både lyrisk og litteraturhistorisk.
Stein gir stemme og rydder rom for erfaringer som faller utenfor den binære mann/kvinne-tekningen. Kombinasjonen av Steins erfaringer, hins evne til å identifisere ørsmå bevegelser både i og utenfor seg selv, og hins poetiske erfaringshorisont, gjør Stein til en forfatter som er med på å utvide og vri vår måte å tenke kjønn og identitet på – både i og utenfor litteraturen."

Fartein Horgar skriver om Frikar i Adressaevisen 12.04.2010:

"Kjærlighetsdiktet som følger er også et av de vakreste erotiske diktene skrevet etter 1970 her til lands, uansett seksuell orientering: «Dette er det vakraste: / Vi opphevar kvarandre / Dei ukjønna kroppane våre / inni kvarandre sine kjønn // Vi flyt saman / kvinnemann / mannekvinne / fyller ut kvarandre / sine holer / tettar sprekkane / med kyss."

Cornelius Jakhelln skriver i Morgenbladet 11.06.2010:

"Taral­d Stein makter å sette ord p­å kjønnsskiftet, sorgen, tap­et og håp­et som føl­ger med."

Arne Hugo Stølan skriver i VG 03.05.2010:

"Stein skriver ydmykt, sårt og inderlig om det smertefulle ved å være født inn i en «feil» kropp. Her er mange gode og sterke dikt om hvordan den ytre verdens - og ikke minst psykiatriens - uforstand overfor dikterjegets livsverden er med og skaper en kronisk usikkerhet i forhold til egen kjønnsidentitet."

Other Book(s) By Tarald Stein